Dotacje i ulgi  RSS
Dofinansowanie dla MMŚP na ochronę własności przemysłowej

Dodano: 25.07.2017 8:00 | 88 odsłon | 0 komentarzy


Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają szansę na dofinansowanie projektów zakładających uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej lub realizację ochrony prawa własności przemysłowej w ramach działania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej. Jakie typy projektów będą podlegały dofinansowaniu? Celem konkursu jest wsparcie MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub  międzynarodowym (z wyłączeniem zgłoszenia do […]

Źródło: ebdf.pl

Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w Wielkopolsce

Dodano: 19.07.2017 10:03 | 31 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


W województwie wielkopolskim trwa nabór na dofinansowanie budowy, rozbudowy lub przebudowy instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W ramach projektu możliwe będzie również podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Wspierane będą następujące typy działań: Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji OZE: • wykorzystującej energię wiatrową – do 5 MWe, • wykorzystującej energię słoneczną – do 2 MWe/MWth, […]

Źródło: ebdf.pl

Wsparcie ekspansji zagranicznej MŚP z woj. zachodniopomorskiego

Dodano: 12.07.2017 8:00 | 100 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


31 lipca rusza konkurs na projekty mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego, dotyczące wsparcia dla realizacji opracowanej przez przedsiębiorstwo strategii ekspansji na rynki zagraniczne. Poniżej prezentujemy krótki przegląd wymagań konkursowych. Kto może wnioskować o dofinansowanie? W ramach 1 typu projektu, czyli kompleksowego wsparcia indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne: mikroprzedsiębiorstwa, małe […]

Źródło: ebdf.pl

Dofinansowanie na przedszkola w Kujawsko-Pomorskim i Wielkopolskim

Dodano: 07.07.2017 8:00 | 38 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


Już 31 lipca ruszają nabory w ramach konkursów ogłoszonych w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, obejmujące wsparcie dla istniejących przedszkoli i na otwarcie nowych placówek. Dofinansowanie może obejmować tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanie prowadzonych zajęć do podopiecznych i udział opiekunów w programach szkoleniowych. W obu konkursach wnioski o dofinansowanie dla swoich projektów mogą składać wszystkie […]

Źródło: ebdf.pl

Ruszył konkurs na dotacje dla MŚP z województwa małopolskiego

Dodano: 05.07.2017 9:33 | 105 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


Od 30 czerwca mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie dla swoich inwestycji. Dotacja obejmuje projekty dotyczące wytwarzania urządzeń finalnych lub ich kluczowych i wyspecjalizowanych komponentów, które przeznaczone są do produkcji energii, ciepła oraz biokomponentów i biopaliw II i III generacji. O wsparcie mogą starać się przedsiębiorcy działający na rynku od co […]

Źródło: ebdf.pl

Dofinansowanie na odnawialne źródła energii w woj. świętokrzyskim

Dodano: 03.07.2017 8:02 | 35 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


W woj. świętokrzyskim wystartował konkurs na dofinansowanie do projektów zakładających wytwarzanie i dystrybucję energii pochodzącej z odnawialnych źródeł (OZE). Wsparcie przeznaczone jest na budowę, przebudowę, montaż i modernizację infrastruktury i instalacji służących do wytwarzania energii, wraz z możliwością ich podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej. W konkursie mogą startować przedsiębiorcy – zarówno MŚP, jak i duże […]

Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii w Kujawsko-Pomorskim

Dodano: 30.06.2017 8:00 | 34 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


30 czerwca w województwie kujawsko-pomorskim startuje konkurs na dofinansowanie inwestycji związanych z wytwarzaniem i dystrybucją energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. O wsparcie dla swoich inwestycji mogą wnioskować między innymi przedsiębiorcy w ramach schematu: instalacje OZE służące do produkcji energii cieplnej. Na co można przeznaczyć dofinansowanie? Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: budowy, przebudowy […]

Wsparcie na poprawę efektywności energetycznej wielkopolskich MŚP

Dodano: 28.06.2017 8:00 | 97 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo


Nabór wniosków na konkurs w ramach RPO województwa wielkopolskiego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej” rozpocznie się 30 czerwca i potrwa niemal miesiąc (do 28 lipca). Wnioski o dofinansowanie mogą być składane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Jakie typy projektów podlegają dofinansowaniu? Podniesienie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach poprzez następujące typy projektów: modyfikacje procesów […]

Szansa na dofinansowanie B+R dla świętokrzyskich przedsiębiorców

Dodano: 26.06.2017 10:58 | 32 odsłon | 0 komentarzy


W województwie świętokrzyskim 30 czerwca startują dwa konkursy dla przedsiębiorców na dofinansowanie ich działalności badawczo – rozwojowej w ramach dwóch typów inwestycji: infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach oraz projekty badawczo-rozwojowe. Kto może wnioskować o dofinansowanie? Do składania wniosków uprawnieni są: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz […]

Ponad 12 mln zł na rozwój innowacyjnych produktów i usług dla MŚP z Aglomeracji Wałbrzyskiej!

Dodano: 07.06.2017 9:00 | 104 odsłon | 0 komentarzy


Rusza kolejny konkurs dla przedsiębiorców działający na obszarze jednej z 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w innowacyjne rozwiązania w swoich przedsiębiorstwach. Na wsparcie w formie dotacji mogą liczyć projekty zakładające innowacje produktowe (wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów i usług) innowacje procesowe […]

Wsparcie na ekspansję gospodarczą dla MŚP z lubuskiego

Dodano: 05.06.2017 8:00 | 97 odsłon | 0 komentarzy


Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w województwie lubuskim od 23 do 30 czerwca 2017 r. będą mogły składać wnioski o dofinansowanie projektów zakładających udział w krajowych lub zagranicznych wydarzeniach gospodarczych: targach i wystawach (w charakterze wystawcy) oraz w zagranicznych misjach gospodarczych. Nabór będzie prowadzony w ramach konkursu 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie […]

Źródło: ebdf.pl

Dofinansowanie do racjonalnej gospodarki odpadami od NFOŚiGW

Dodano: 02.06.2017 8:00 | 102 odsłon | 0 komentarzy


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”.  Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów w ramach kilku części, na które podzielony jest zakres dofinansowywanych inwestycji: Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów Beneficjenci: Przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące […]

Źródło: ebdf.pl

Wdrożenie TIK w podkarpackich przedsiębiorstwach

Dodano: 31.05.2017 8:00 | 31 odsłon | 0 komentarzy


Mikro i małe przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego mają szansę na pozyskanie dofinansowania na wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nabór wniosków rozpocznie się 12 czerwca i potrwa przez trzy tygodnie. Do rozdysponowania Zarząd Województwa Podkarpackiego ma 5 mln zł. Jakie rodzaje przedsięwzięć mogą uzyskać wsparcie? Wsparcie przeznaczone zostanie na wykorzystanie w przedsiębiorstwie wnioskodawcy technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w modelach: […]

Źródło: ebdf.pl

Wsparcie na innowacje dla opolskich przedsiębiorców

Dodano: 29.05.2017 9:25 | 31 odsłon | 0 komentarzy


Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki od 19 do 26 czerwca będzie przyjmowało wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach konkursu do działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach. O wsparcie na innowacje mogą ubiegać się przedsiębiorcy z województwa opolskiego, w szczególności mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP). Projekty objęte wsparciem: typ projektu: budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo […]

Szansa dla MŚP na finansowanie małych projektów B+R!

Dodano: 24.05.2017 8:00 | 136 odsłon | 0 komentarzy


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w ramach „Szybkiej ścieżki” na wsparcie małych projektów badawczo-rozwojowych o krótkim okresie realizacji, prowadzonych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spoza województwa mazowieckiego. Wyłączenie to uzasadnione jest nakierowaniem wsparcia na słabiej rozwinięte regiony kraju. Nabór będzie prowadzony w ramach konkursu 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane […]

Dzień informacyjny ICT/FET w Programie Horyzont 2020

Dodano: 15.11.2016 21:45 | 29 odsłon | 0 komentarzy


Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na Dzień informacyjny ICT/FET w Programie Horyzont 2020, który odbędzie się w dniu 22 listopada, w Warszawie. Podczas Dnia informacyjnego ICT/FET przedstawione zostaną następujące zagadnienia: Program Pracy LEIT – ICT 2016-2017 i tematów związanych z ICT (Information and Communication Technologies) w Programie Horyzont 2020. Program Pracy w ramach...

Tagi: Prawo, Dzieci
Źródło: www.dotacje.pl

Ochrona własności przemysłowej – dotacje

Dodano: 14.10.2016 10:11 | 123 odsłon | 0 komentarzy


Ruszyła II edycja konkursu programu Inteligentny Rozwój na dofinansowanie projektów związanych z uzyskaniem i realizacją praw ochrony własności przemysłowej. Pula finansowa przeznaczona na ten projekt wynosi 50 mln złotych. Przewidywane cele, na które mogą zostać przeznaczone pozyskane fundusze to chociażby pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej (związane z tym opłaty urzędowe, tłumaczenia,...

Źródło: www.dotacje.pl

Spotkania kooperacyjne na RENEXPO Poland

Dodano: 10.10.2016 10:11 | 30 odsłon | 0 komentarzy


W ramach Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland w dniach 19-20 października w Warszawie odbędą się spotkania kooperacyjne. Od 2011 roku RENEXPO® Poland jest miejscem spotkań dla kluczowych osobowości i ekspertów w celu transferu wiedzy w obrębie sektora energetycznego; to wydarzenie jest wspierane przez stowarzyszenia i organizacje branżowe, uniwersytety, izby handlowe, gospodarcze,...

Źródło: www.dotacje.pl

PARP finansuje programy CSR

Dodano: 03.10.2016 10:11 | 32 odsłon | 0 komentarzy


PARP zaplanowało dotacje w wysokości 2,3 mln złotych na wdrożenie programów odpowiedzialnego biznesu w firmach. W wyniku dodatkowego, trzeciego naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR, PARP podpisała 29 umów na łączną kwotę ponad 2,3 mln zł. Konkurs skierowany był przede wszystkim do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Poprzednie dwa nabory na wnioski o...

Źródło: www.dotacje.pl

B+R: prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Dodano: 01.10.2016 10:10 | 37 odsłon | 0 komentarzy


W ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinasowanie działań innowacyjnych. Program jest realizowany w ramach Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP. Link do sytemu informatycznego IP...

Giełda kooperacyjna Food4Life

Dodano: 28.09.2016 10:09 | 40 odsłon | 0 komentarzy


10 listopada 2016 roku w bułgarskiej Sofii odbędzie się międzynarodowa giełda kooperacyjna Food4Life. Będzie ona częścią większego wydarzenia jakim są targi Interfood & Drink. Jest to najważniejsza i największa imprezą targową dla sektora spożywczego organizowana w Bułgarii. Na targach swoje stoiska mają zarówno producenci wyrobów spożywczych, jak i firmy oferujące maszyny, urządzenia i materiały dla...

Źródło: www.dotacje.pl

Wsparcie PARP na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw

Dodano: 26.09.2016 7:10 | 24 odsłon | 0 komentarzy


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje konkurs, w którym nagrodą na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku” PO WER 2014-2020. Konkurs będzie odbywał się w kilku rundach, których poszczególne rozstrzygnięcia pomogą wyłonić zwycięzcę. Aplikacje o dofinasowanie można składać zarówno w formie elektronicznej, jak i...

Źródło: www.dotacje.pl

„Szybka ścieżka” dla firm

Dodano: 25.09.2016 10:09 | 87 odsłon | 0 komentarzy


„Szybka ścieżka” to szansa mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, żeby zdobyć fundusze na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Poprzednie edycje konkursu były na tyle popularne, że organizatory zdecydowali o uruchomieniu kolejnej we wrześniu tego roku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i postulatom zgłaszanym przez potencjalnych beneficjentów, udział w konkursie będą mogły wziąć...

Źródło: www.dotacje.pl

Tajwan i biznes elementów złącznych

Dodano: 22.09.2016 10:08 | 25 odsłon | 0 komentarzy


26 września w Warszawie odbędzie się konferencja, której główną atrakcją będą spotkania biznesowe z tajwańskimi przedsiębiorcami, firmami z branży elementów złącznych, biorącymi udział w misji handlowej do Europy. Grupa 13 firm z Tajwanu odwiedzi Warszawę w celu pozyskania potencjalnych partnerów biznesowych. To szansa dla polskich podmiotów na zainteresowanie azjatyckich inwestorów swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami i pomysłami...

Źródło: www.dotacje.pl

Województwo Lubuskie: kolejne transze finasowego wsparcia dla projektów

Dodano: 17.09.2016 10:07 | 26 odsłon | 0 komentarzy


Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o przyznaniu dofinansowania kolejnym projektom regionalnym. Są one realizowane w ramach konkursu dla działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego. Kwota przeznaczona na konkurs wynosiła 8 000 000 PLN. Rezerwa finansowa, ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami,...

Źródło: www.dotacje.pl

reklama
reklama