Kadry  RSS
Millenialsi

Dodano: 25.07.2017 14:06 | 42 odsłon | 0 komentarzy

Pokolenie Y - pierwsze, które wychowało się, otoczone przez nowoczesne technologie. Stereotypowo określane jako roszczeniowe, nieco oderwane od rzeczywistości, zanurzone w świecie social media, który wielu ich starszych kolegów uważa za barwną, płytką fanaberię dzisiejszych czasów. Pokolenie, które za 10 lat stanowić będzie 75% osób zatrudnionych, a co za tym idzie

Źródło: kadry.infor.pl

Podstawa wymiaru zasiłku a usprawiedliwiona i nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy

Dodano: 25.07.2017 13:47 | 30 odsłon | 0 komentarzy

Nieobecność pracownika w pracy wpływa na ustalenie podstawy wymiaru zasiłku. Poprawne ustalenie podstawy zależy od rodzaju tej nieobecności.

Źródło: kadry.infor.pl

Zmiana nazwy stanowiska pracy a wypowiedzenie zmieniające

Dodano: 25.07.2017 12:32 | 45 odsłon | 0 komentarzy

Czy pracodawca może zmienić nazwę stanowiska pracy w drodze jednostronnej decyzji pracodawcy, czy wymagana jest forma wypowiedzenia zmieniającego?

Źródło: kadry.infor.pl

Najważniejsze zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców do prac sezonowych w 2018 r.

Dodano: 24.07.2017 13:06 | 44 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Od 1 stycznia 2018 roku będą obowiązywały nowe zasady zatrudniania cudzoziemców przy pracach sezonowych w Polsce. W wyniku zmian wprowadzony zostanie nowy typ zezwolenia na pracę sezonową.

Źródło: kadry.infor.pl

Wspólnik spółki z o.o. a składki ZUS

Dodano: 24.07.2017 11:03 | 51 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Czy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega pracowniczym ubezpieczeniom społecznym? Czy wspólnicy mogą zatrudniać osoby współpracujące?

Źródło: kadry.infor.pl

Czy tego samego pracownika i pracodawcę może łączyć więcej niż jedna umowa o pracę?

Dodano: 24.07.2017 10:44 | 43 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Przepisy prawa pracy nie wprowadzają generalnego zakazu pozostawania przez tego samego pracodawcę i pracownika w więcej niż w jednym stosunku pracy. Jednakże rzeczony zakaz może w pewnym zakresie wnikać pośrednio z przepisów Kodeksu pracy.

Źródło: kadry.infor.pl

Ochrona pracy kobiet

Dodano: 21.07.2017 12:08 | 42 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Ochrona pracy kobiet przejawia się w ustanawianiu środków prawnych, których celem jest ochrona zdrowia i pełnej zdolności do pracy. Wyróżniona jest powszechna ochrona pracy kobiet oraz szczególna, która odnosi się do kobiet w okresie ciąży i do wykonywanych funkcji macierzyńskich.

Tagi: Prawo
Źródło: kadry.infor.pl

Wymiar urlopu pracownika młodocianego

Dodano: 21.07.2017 11:41 | 53 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Ochrona młodocianego pracownika ze względu na jego właściwości psychofizyczne przejawia szczególnymi unormowaniami jego praw urlopowych między innymi w art. 205 k.p. Młodocianemu należy zapewnić przerwę w pracy, a także okres odpoczynku dobowego i tygodniowego.

Źródło: kadry.infor.pl

Na jakich zasadach zatrudnić pracownika młodocianego?

Dodano: 21.07.2017 10:47 | 45 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Praca młodocianych ze względu na konieczność zapewnienia im bezpieczeństwa fizjologicznego i psychologicznego wymaga ustanowienia dodatkowych uprawnień gwarantujących zrównoważony rozwój. W środowisku pracy młodocianego pracownika powinien być wyeliminowany szkodliwy wpływ na zdrowie oraz zapewnienie mu takich warunków, aby możliwe do realizacji było prawo do nauki.

Źródło: kadry.infor.pl

Rozwiązanie bez wypowiedzenia a niezdolność do pracy pracownika

Dodano: 20.07.2017 15:13 | 50 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia nawet w trakcie jego usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej chorobą. Przepisy Kodeksu pracy dają pracodawcy taką możliwość w przypadku przedłużającego się okresu niezdolności do pracy.

Źródło: kadry.infor.pl

Dodatkowe obowiązki pracodawcy w czasie upałów

Dodano: 20.07.2017 14:02 | 51 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Zgodnie z przepisami prawa pracy, podczas upałów na pracodawcach ciążą dodatkowe obowiązki, między innymi zapewnienie pracownikom wykonującym pracę w wysokiej temperaturze zimnych napojów. Za nieprzestrzeganie przepisów, pracodawcy grozi grzywna w wysokości od 1 tys. do nawet 30 tys. zł.

Źródło: kadry.infor.pl

Błędne wskazanie terminu rozwiązania umowy w wypowiedzeniu

Dodano: 20.07.2017 13:15 | 46 odsłon | 0 komentarzy

Pracodawca, wypowiadając umowę na czas nieokreślony, ma obowiązek dopełnić obowiązków związanych z procedurą wypowiedzenia umowy. Czy niewłaściwe wskazanie terminu rozwiązania umowy w wypowiedzeniu uzasadnia odwołanie do sądu pracy?

Źródło: kadry.infor.pl

Jak zatrudniać młodocianych do prac dorywczych i sezonowych

Dodano: 20.07.2017 11:04 | 44 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Okres wakacji to okres wzmożonego zapotrzebowania na pracowników do prac sezonowych i dorywczych. Jaką umowę zawrzeć z pracownikiem młodocianym? Przy jakich pracach nie wolno zatrudniać młodocianych? Co z badaniami lekarskimi i szkoleniem bhp?

Źródło: kadry.infor.pl

Kwota wolna od potrąceń z emerytury i renty od 1 lipca 2017 r.

Dodano: 20.07.2017 10:30 | 58 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

W wyniku nowelizacji ustawy emerytalnej, od 1 lipca 2017 r. zmianie uległa wysokość kwoty wolna od potrąceń z zasiłków z tytułu należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Ile komornik może potrącić z emerytury?

Źródło: kadry.infor.pl

Kiedy złożyć wniosek o urlop rodzicielski po zmianach

Dodano: 18.07.2017 13:48 | 58 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

W wyniku zmian dokonanych w styczniu 2016 roku, termin na złożenie wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego upływa po 21 dniach po porodzie. Dotrzymanie tego terminu ma wpływ na wysokość zasiłku przyznawanego w okresie urlopu. Urlop rodzicielski udzielany zostaje bezpośrednio po zakończonym urlopie macierzyńskim. Może go wykorzystać zarówno matka jak i ojciec dziecka oraz rodzice, którzy zaadoptowali dziecko.

Źródło: kadry.infor.pl

Czy dopuszczalne jest planowanie pracy w nadgodzinach

Dodano: 17.07.2017 14:27 | 53 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Nadgodziny stanowią przedłużenie pracy ponad obowiązujący pracownika harmonogram pracy. Czy pracodawca może zaplanować pracę w godzinach nadliczbowych?

Źródło: kadry.infor.pl

Choroba na zasiłku dla bezrobotnych

Dodano: 17.07.2017 11:50 | 56 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Na osobie bezrobotnej spoczywa szereg obowiązków względem urzędu pracy. Czy zarejestrowana osoba bezrobotna ma obowiązek powiadomić urząd pracy, że jest chora?

Źródło: kadry.infor.pl

System przerywanego czasu pracy - kiedy można go zastosować, jak wprowadzić

Dodano: 17.07.2017 9:55 | 28 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Istotną różnicą pomiędzy przerywanym systemem czasu pracy a pozostałymi systemami jest występowanie przerwy, która może trwać maksymalnie 5 godzin. Kiedy zastosować przerywany system czasu pracy i jak go wprowadzić?

Tagi: Prawo
Źródło: kadry.infor.pl

Czym jest komunikacja wewnętrzna w firmie

Dodano: 15.07.2017 7:23 | 44 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Komunikacja wewnętrzna to nie tylko przekazywanie informacji, lecz również pozwolenie pracownikom na udział w kształtowaniu środowiska pracy. Według badań największy wpływ na wyniki firmy ma partnerska i otwarta komunikacja z pracownikami.

Źródło: kadry.infor.pl

Urlop ojcowski w przypadku urodzenia bliźniaków

Dodano: 14.07.2017 10:05 | 54 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Urlop ojcowski jest przywilejem pracownika

Źródło: kadry.infor.pl

Ubezpieczenie zdrowotne po studiach

Dodano: 13.07.2017 14:22 | 52 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Jednym z przywilejów, które wygasa po ukończeniu studiów jest prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Kiedy wygasa ubezpieczenie zdrowotne, czy od razu po studiach?

Źródło: kadry.infor.pl

Zwiększenie sankcji za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

Dodano: 13.07.2017 11:56 | 47 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Stale rośnie liczba cudzoziemców, którzy wykonują prace bez zezwolenia. Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy należy zwiększyć sankcje za naruszenie przepisów dotyczących powierzania cudzoziemcowi nielegalnego zatrudnienia.

Źródło: kadry.infor.pl

Kiedy można odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?

Dodano: 13.07.2017 8:12 | 55 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego jest wyjątkiem od zasady nieprzerwanego urlopu. Jakie są przesłanki odwołania pracownika z urlopu i kto ponosi konsekwencje takiego odwołania?

Źródło: kadry.infor.pl

Zatrudnianie młodocianych na wakacje - poradnik

Dodano: 12.07.2017 14:02 | 38 odsłon | 0 komentarzy

Pracownik młodociany jest pracownikiem szczególnym. Jego prawa i obowiązki różnią się od innych pracowników. Warto zatem znać swoje prawa podejmując pracę wakacyjną.

Źródło: kadry.infor.pl

Dla kogo okresowa emerytura kapitałowa od 1 października 2017 r.

Dodano: 11.07.2017 15:23 | 46 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Od 1 października 2017 r. okresowa emerytura kapitałowa będzie przysługiwała ubezpieczonej kobiecie, która między innymi ukończyła 60 lat. Co z okresowymi emeryturami kapitałowymi przyznanymi przed 1 października 2017 r.?

Tagi: Emerytury, PIT
Źródło: kadry.infor.pl

Przerwa w pracy na palenie papierosa

Dodano: 11.07.2017 13:35 | 39 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Pracownicy palący papierosy często oddają się nałogowi również w godzinach pracy. Towarzyszy temu

Źródło: kadry.infor.pl

Dlaczego pracownicy odchodzą z pracy? Jak zapobiec rotacji?

Dodano: 10.07.2017 13:46 | 38 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Jednym z głównych powodów rezygnacji z pracy jest niskie wynagrodzenie. Oprócz tego - brak systemów motywacyjnych czy brak odpowiedniej atmosfery. Co jeszcze sprawia, że pracownik chce odejść do innej firmy?

Źródło: kadry.infor.pl

Sposób rozwiązania umowy a zasiłek dla bezrobotnych

Dodano: 10.07.2017 12:17 | 56 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Sposób rozwiązania umowy o pracę ma istotny wpływ na termin przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Zgodnie z przepisami, urząd pracy sprawdza sposób rozstania się z pracodawcą w okresie 6 miesięcy poprzedzających rejestrację.

Źródło: kadry.infor.pl

Ekonomiczne i praktyczne korzyści wynikające z leasingu pracowników

Dodano: 10.07.2017 9:16 | 29 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

W najbliższych latach z całą pewnością będzie umacniał się trend

Tagi: Leasing
Źródło: kadry.infor.pl

Urlop wypoczynkowy 2017 - poradnik

Dodano: 07.07.2017 10:03 | 55 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem każdego pracownika. Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego, jak udzielać urlopu wypoczynkowego, czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu - odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poradniku urlopowicza.

Źródło: kadry.infor.pl

reklama
reklama