Kadry  RSS
Obniżenie wieku emerytalnego a okresowa emerytura kapitałowa

Dodano: 07.07.2017 9:25 | 27 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny zostanie obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Według ekspertów obniżenie wieku emerytalnego będzie mieć wpływ na okres pobierania przez kobiety okresowej emerytury kapitałowej.

Źródło: kadry.infor.pl

Jak rekrutować za pomocą mediów społecznościowych

Dodano: 06.07.2017 14:21 | 17 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Pracownicy działów HR coraz częściej rekrutują pracowników za pomocą mediów społecznościowych. Jak wykorzystać social media w rekrutacji?

Źródło: kadry.infor.pl

Uchylenie regulaminu pracy po zmianie przepisów w 2017 r.

Dodano: 06.07.2017 9:25 | 17 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Od 1 stycznia 2017 r. pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników mają obowiązek posiadania regulaminu pracy. Przed zmianami obowiązek obejmował firmy zatrudniające co najmniej 20 pracowników. Jak uchylić regulamin pracy, tak aby nie złamać obowiązujących przepisów?

Źródło: kadry.infor.pl

Ponowne zatrudnienie pracownika a akta osobowe

Dodano: 05.07.2017 14:43 | 18 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym akt osobowych pracowników, a także przechowywanie tych dokumentów w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem. Pracodawca jest zobowiązany prowadzić akta osobowe odrębnie dla każdego pracownika.

Źródło: kadry.infor.pl

Zimne napoje dla pracowników w czasie upałów

Dodano: 05.07.2017 10:45 | 17 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Pracodawca ma obowiązek dostarczyć zimne napoje pracownikom wykonującym pracę w wysokiej temperaturze. Jakie warunki muszą być spełnione by powstał obowiązek dostarczenia zimnych napojów?

Źródło: kadry.infor.pl

Wysokie kary za błędy w ewidencji pracowników tymczasowych

Dodano: 05.07.2017 10:15 | 29 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Nowe przepisy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych weszły w życie 1 czerwca 2017 r. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawcy mają obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą kary nawet do 30 tys. zł.

Źródło: kadry.infor.pl

Alternatywne formy zatrudniania pracowników

Dodano: 04.07.2017 12:51 | 20 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Zmienne uwarunkowania rynku pracy skierują uwagę przedsiębiorców na alternatywne formy zatrudnienia pracowników czyli zatrudnienie tymczasowe, outsourcing i leasing pracowniczy. Warto zapoznać się z różnicami pomiędzy tymi formami zatrudnienia, tak aby w przyszłości w pełni czerpać płynące z nich korzyści, jak również postępować zgodnie z prawem.

Źródło: kadry.infor.pl

Pracodawca, pracownik i zakaz konkurencji

Dodano: 04.07.2017 12:18 | 26 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Pracodawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy może zaproponować pracownikowi podpisanie umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy zarówno podczas trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu. Coraz częściej klauzule o zakazie konkurencji w czasie trwania umowy są zamieszczane także w umowach zlecenia. Czy podpisywanie takich umów jest korzystne dla pracownika? Jakie są konsekwencje złamania zakazu konkurencji?

Źródło: kadry.infor.pl

Pierwsze kroki w nowej pracy

Dodano: 04.07.2017 10:32 | 27 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

O najważniejsze zasady panujące w nowym miejscu pracy warto zapytać się już na rozmowie kwalifikacyjnej. Już na tym etapie jesteśmy w stanie zdecydować jakie zasady zaakceptujemy, a jakie nie.

Źródło: kadry.infor.pl

Renta rodzinna dla studenta i ucznia w 2017 roku

Dodano: 04.07.2017 9:15 | 18 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Renta rodzinna to świadczenie pieniężne, które przysługuje m.in. uczniom do ukończenia 16 lat. Po osiągnięciu tego wieku można ją otrzymywać do ukończenia 25 lat pod warunkiem nauki w szkole. Jakie warunki należy spełnić by uzyskać rentę rodzinną i kiedy należy złożyć dokumenty? Jaka jest minimalna wysokość renty rodzinnej w 2017 roku?

Tagi: Renty
Źródło: kadry.infor.pl

Delegowanie pracowników po 18 czerwca 2016 r. - jakie kary?

Dodano: 03.07.2017 15:54 | 20 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

18 czerwca 2016 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników. Nowa ustawa umożliwiła zagranicznym inspekcjom nakładanie kar za łamanie przepisów o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

Źródło: kadry.infor.pl

Jak wyliczyć wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia

Dodano: 03.07.2017 15:54 | 17 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Jak wyliczyć wynagrodzenie i za jaki okres w przypadku zastosowania błędnego okresu wypowiedzenia?

Źródło: kadry.infor.pl

Nowe obowiązki pracodawców w zakresie zwolnień lekarskich od 2018 r.

Dodano: 03.07.2017 15:03 | 20 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Obowiązek wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich będzie obowiązywał od 1 lipca 2018 r. Zmiany w tym zakresie oznaczają dodatkowe obowiązki dla pracodawców. Jak się przygotować do pracy ze zwolnieniami elektronicznymi?

Źródło: kadry.infor.pl

Wynagrodzenie za czas strajku ostrzegawczego

Dodano: 03.07.2017 14:32 | 26 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Strajk ostrzegawczy może zostać zorganizowany wyłącznie w określonych sytuacjach. Czy w przypadku uczestnictwa pracownika w strajku ostrzegawczym przysługuje mu wynagrodzenie za ten czas?

Źródło: kadry.infor.pl

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach od 1 stycznia 2018 r.

Dodano: 03.07.2017 10:46 | 23 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Zaproponowane zmiany w ustawie o promocji i instytucjach rynku wprowadzają nowe obowiązki po stronie pracodawców w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Nowe przepisy o zezwoleniu na pracę cudzoziemców wchodzą w życie 1 stycznia 2018 roku.

Źródło: kadry.infor.pl

Wydawanie pasków wynagrodzeń i imiennych raportów miesięcznych

Dodano: 03.07.2017 10:09 | 15 odsłon | 0 komentarzy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca na żądanie pracownika ma obowiązek udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie. Czy pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi tzw. pasek wynagrodzeń oraz imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej (ZUS RMUA)?

Źródło: kadry.infor.pl

Wyrównanie emerytury do 1 tys. zł

Dodano: 30.06.2017 13:24 | 18 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Emerytury przyznawane z urzędu mają być wyrównane do wysokości najniższej emerytury, tj. do 1 tys. zł - proponuje resort pracy. Obecnie emerytury dla osób, które nie wypracowały odpowiedniego długiego stażu pracy, były wypłacane poniżej ustawowego minimum.

Tagi: Emerytury
Źródło: kadry.infor.pl

Wniosek urlopowy 2017

Dodano: 30.06.2017 12:57 | 25 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Właśnie rozpoczęły się wakacje a wraz z nimi sezon urlopowy. Każdej osobie, która pozostaje w stosunku pracy w roku kalendarzowym przysługuje prawo do płatnej przerwy w świadczeniu pracy, czyli urlopu wypoczynkowego. Ale czy pracownik może z tego prawa całkowicie swobodnie korzystać i udać się na urlop bez złożenia odpowiedniego wniosku urlopowego?

Źródło: kadry.infor.pl

Czy podczas urlopu wypoczynkowego pracownik może podjąć zlecenie

Dodano: 30.06.2017 11:18 | 23 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Wykonywanie na podstawie zlecenia przez pracownika podczas urlopu wypoczynkowego innej pracy niż przewidziana w umowie o pracę jest możliwe. Za obejście przepisów grożą wysokie kary.

Źródło: kadry.infor.pl

Pisemna umowa zlecenia przed dopuszczeniem do pracy - zmiany

Dodano: 30.06.2017 10:28 | 18 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Zgodnie z propozycją Państwowej Inspekcji Pracy, umowa cywilnoprawna powinna zostać potwierdzona na piśmie jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Podobne rozwiązanie weszło w życie 1 września 2016 r. w przypadku zawierania umów o pracę, czyli likwidacja tzw. "syndromu pierwszej dniówki".

Źródło: kadry.infor.pl

Przesunięcie i zmiana terminu urlopu

Dodano: 29.06.2017 12:54 | 20 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Wraz z rozpoczęciem lata, rozpoczynają się pracownicze urlopy wypoczynkowe. Ich plan należy złożyć odpowiednio wcześnie tak, aby pracodawca mógł rozporządzić czasem pracy w zakładzie. Co w wypadku, gdy z różnych przyczyn musimy przesunąć lub całkowicie zmienić termin urlopu? W jakich sytuacjach możemy tego dokonać?

Źródło: kadry.infor.pl

Urlop macierzyński 2017 - wniosek, dokumenty

Dodano: 29.06.2017 11:37 | 24 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Urlop macierzyński jest obowiązkowym uprawnieniem przysługującym po urodzeniu dziecka. Czas jego trwania zależy od ilości urodzonych dzieci. Jakie wnioski należy złożyć, aby otrzymać urlop macierzyński?

Źródło: kadry.infor.pl

Dyskryminacja ze względu na zatrudnienie na czas określony

Dodano: 29.06.2017 10:47 | 20 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Czy w sytuacji, zdarzającej się dość często w praktyce, w której pracodawca odmawia ponownego zatrudnienia pracownika zatrudnionego na czas określony po upływie okresu, na który był zatrudniony przy jednoczesnym dalszym zatrudnianiu pracownika porównywalnego, zatrudnionego na czas nieokreślony, można zasadnie zarzucić pracodawcy dyskryminację pracownika zatrudnionego na czas określony?

Źródło: kadry.infor.pl

Ocena równego traktowania pracowników

Dodano: 27.06.2017 14:56 | 16 odsłon | 0 komentarzy

Zgodnie z art. 11(2) kodeksu pracy, pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu. W jaki więc sposób należy dokonywać porównania sytuacji prawnej pracowników w celu stwierdzenia zachowania bądź też naruszenia zasady równego traktowania pracowników?

Źródło: kadry.infor.pl

Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę

Dodano: 27.06.2017 12:20 | 24 odsłon | 0 komentarzy

Pracodawca ustalając termin wypłaty wynagrodzenia lub go zmieniając powinien kierować się zasadami określonymi w Kodeksie pracy. Termin wypłaty wynagrodzenia nie stanowi jednak istotnego warunku zatrudnienia. W związku z tym pracodawca zmieniając go nie musi dokonywać wypowiedzenia zmieniającego lub zawierać z pracownikiem porozumienia zmieniającego.

Źródło: kadry.infor.pl

Dyskryminacja a tzw. "zwykłe" nierówne traktowanie w zatrudnieniu

Dodano: 27.06.2017 8:35 | 27 odsłon | 0 komentarzy

Zgodnie z art. 11(2) kodeksu pracy, pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu. Art. 11(3) kodeksu pracy stanowi z kolei, iż jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.

Źródło: kadry.infor.pl

Zwolnienie pracownika z przyczyn organizacyjnych a dyskryminacja

Dodano: 26.06.2017 13:59 | 21 odsłon | 0 komentarzy

Zgodnie z art. 18(3b) § 1 kodeksu pracy za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn dyskryminacyjnych określonych w przepisach kodeksu pracy, którego skutkiem jest w szczególności rozwiązanie stosunku pracy, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami. Jak wobec tego pracodawca powinien dokonywać rozwiązania umowy o pracę z przyczyn organizacyjnych, w sytuacji gdy następuje likwidacja jednego lub kilku spośród większej liczby jednakowych stanowisk i konieczne jest dokonanie wyboru pracowników do zwolnienia, aby nie naruszyć zasady równego traktowania w zatrudnieniu?

Jak ewidencjonować czas pracy pracownika tymczasowego po zmianach

Dodano: 26.06.2017 9:54 | 19 odsłon | 0 komentarzy

Nowe przepisy odnośnie zatrudniania pracowników tymczasowych obowiązują od 1 czerwca 2017 r. Kto i w jaki sposób musi ewidencjonować liczbę przepracowanych godzin pracownika tymczasowego?

Źródło: kadry.infor.pl

Jak ustalać ryczałt za pracę w nocy

Dodano: 26.06.2017 8:48 | 21 odsłon | 0 komentarzy

Pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Pracodawca, zamiast ustalać dodatki za każdą godzinę pracy w nocy, może ustalić zapłatę w formie ryczałtu. Kiedy i jak ustalać ryczałt za pracę w nocy?

Źródło: kadry.infor.pl

Nierówne traktowanie w zakresie wynagrodzeń

Dodano: 23.06.2017 10:53 | 17 odsłon | 0 komentarzy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Wskazane w przepisie zwroty "jednakowa praca, jednakowa wartość" nie wyjaśniają jednoznacznie co jest pracą o jednakowej wartości.

Źródło: kadry.infor.pl

reklama
reklama