NSA. Starając się o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji pamiętaj o dokumentacji

Dodano: 21.07.2017 12:28 | 24 odsłon | 0 komentarzy

Z uzasadnienia: Decyzja o skorzystaniu z możliwości ubiegania się o udzielenie ochrony tymczasowej należy do strony postępowania. Z uwagi na powyższe, to na wnioskodawcy ciąży obowiązek choćby uprawdopodobnienia, iż jego wniosek zasługuje na uwzględnienie. Wniosek taki powinien zostać poparty stosownymi dokumentami źródłowymi pozwalającymi wywieść, że wstrzymanie zaskarżonego aktu jest zasadne w stosunku do wnioskodawcy. Sąd rozpatrując sprawę ocenia, czy podane przez stronę okoliczności w istocie wskazują na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Więcej w serwisie www.podatki.biz »

Tagi: RządKod z obrazka
KomentarzeKomentarze:
reklama