Podatki  RSS
Zatrudnianie cudzoziemców - coraz bliżej zmian dotyczących pracy sezonowej

Dodano: 26.07.2017 0:26 | 33 odsłon | 0 komentarzy

W przyszłym roku w życie wejść mają nowe regulacje dotyczące wykonywania przez cudzoziemców pracy sezonowej. Sejm i Senat zakończyły już prace nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowe zasady wejdą w życie najprawdopodobniej z początkiem 2018 r.

Tagi: Ustawy, Senat, Sejm
Źródło: www.podatki.biz

Podatki na świecie: Chiny upraszczają system podatku VAT

Dodano: 26.07.2017 0:26 | 47 odsłon | 0 komentarzy

Chiny wprowadziły z początkiem lipca br. szereg zmian w systemie podatku VAT. Obecnie w systemie funkcjonują trzy stawki VAT (17, 11 i 6 proc.). Wcześniej obowiązywała tymczasem jeszcze stawka na poziomie 13 proc., którą Chiny postanowiły zlikwidować. Jednocześnie uproszczono część przepisów podatkowych.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2018: MF proponuje nowe zwolnienie ws. użytkowania lokalu mieszkalnego

Dodano: 26.07.2017 0:26 | 38 odsłon | 0 komentarzy

Do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dodane zostanie nowe zwolnienie dotyczące umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego - wynika z przygotowanego przez resort finansów projektu nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych.

Źródło: www.podatki.biz

Co czwarty Polak przyzwala na zakupy bez podatku VAT

Dodano: 26.07.2017 0:26 | 51 odsłon | 0 komentarzy

Jedna czwarta Polaków jest w stanie usprawiedliwić sytuację, w której dochodzi do płacenia bez rachunku, czyli z myślą o uniknięciu zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) - wynika z badania pn. "Moralność płatnicza Polaków 2017". W ciągu ostatniego roku odsetek osób oceniających takie działania za całkowicie niedopuszczalne wzrósł z 67 do 75,1 proc.

Źródło: www.podatki.biz

Likwidacja działalności gospodarczej krok po kroku (3): Podatek VAT

Dodano: 26.07.2017 0:26 | 41 odsłon | 0 komentarzy

Omówiliśmy w poprzednich dwóch odcinkach obowiązki podatnika likwidującego jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie formalności ewidencyjnych i związanych z ZUS. Przedstawiliśmy również zagadnienia związane z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Czas na podatek od towarów i usług, który jak zwykle może przysporzyć najwięcej problemów i komplikacji finansowych. A wszystko to z powodu konieczności sporządzenia spisu z natury, który następnie należy uwzględnić w deklaracji VAT naliczając podatek w odpowiedniej wysokości (ten obowiązek dotyczy oczywiście czynnych podatników VAT).  

Tagi: VAT, Rząd, ZUS
Źródło: www.podatki.biz

Data dziedziczenia bez znaczenia przy sprzedaży nieruchomości małżeńskiej

Dodano: 26.07.2017 0:26 | 37 odsłon | 0 komentarzy

Wspominaliśmy już o majowej uchwale NSA, korzystnej dla małżonka, sprzedającego nieruchomość, która uprzednio stanowiła współwłasność ze zmarłym współmałżonkiem. Fiskus stał na stanowisku, iż sprzedaż ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli nie minął odpowiedni czas od śmierci małżonka, orzecznictwo było w tej kwestii rozbieżne. Uchwała rozwiewa wątpliwości, powodując jednocześnie, iż Minister Finansów zaczyna przegrywać sprawy kasacyjne w tej sprawie. Publikujemy dzisiaj pełne uzasadnienie uchwały NSA.  

Źródło: www.podatki.biz

Refakturowanie usług budowlanych

Dodano: 26.07.2017 0:26 | 51 odsłon | 0 komentarzy

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, dalej: ustawa o VAT) w sytuacji działania podatnika na rzecz podmiotu trzeciego, lecz we własnym imieniu, ustawodawca przyjmuje samodzielne wykonanie przez tego podatnika określonej usługi.

Tagi: Ustawy, VAT
Źródło: www.podatki.biz

Sprzedaż firmy - różne składniki majątku, różne stawki PCC

Dodano: 26.07.2017 0:26 | 42 odsłon | 0 komentarzy

Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, Transakcja zbycia zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Przedmiotu Transakcji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawek właściwych dla poszczególnych składników wchodzących w skład zbywanego zespołu składników, materialnych i niematerialnych?

Źródło: www.podatki.biz

Ministerstwo Rozwoju analizuje możliwości wykorzystania kryptowalut

Dodano: 26.07.2017 0:26 | 37 odsłon | 0 komentarzy

Interpelacja nr 11973 do ministra rozwoju w sprawie obowiązku akceptacji kart płatniczych

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2018: MR szykuje zmiany ws. sukcesji oraz przepisów podatkowych

Dodano: 25.07.2017 0:27 | 39 odsłon | 0 komentarzy

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt nowej ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Nowe regulacje zakładają m.in. eliminację braku możliwości płynnej kontynuacji rozliczeń podatkowych.

Źródło: www.podatki.biz

Ulga meldunkowa - RPO o problemach podatkowych

Dodano: 25.07.2017 0:27 | 58 odsłon | 0 komentarzy

Sytuacja podatkowa tzw. ofiar ulgi meldunkowej budzi wątpliwości, a organy podatkowe w tych przypadkach kwestionują prawo do zwolnienia i domagają się zapłacenia zaległego podatku - informuje dr Adam Bodnar. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich, Ministerstwo Finansów powinno zająć stanowisko i rozważyć, czy byłaby możliwa zmiana podejścia organów.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2017: Szkolenia z opieki paliatywnej mają zostać zwolnione z PIT

Dodano: 25.07.2017 0:27 | 38 odsłon | 0 komentarzy

Świadczenia uzyskane z tytułu uczestnictwa w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej mają zostać zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - wynika z projektu nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych. Ministerstwo Finansów chce, aby zwolnienie miało zastosowanie już wobec świadczeń uzyskanych od 1 stycznia 2017 r.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2017: MF określiło wysokość opłaty za skanowanie dokumentów

Dodano: 25.07.2017 0:27 | 40 odsłon | 0 komentarzy

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które określa wysokość opłaty za sporządzenie kopii dokumentów papierowych w formie elektronicznej (skanów). Rozporządzenie odnosi się do dokumentów udostępnianych przez organy podatkowe. Stawka wynosić ma 0,4 zł za stronę zeskanowanego dokumentu.

Źródło: www.podatki.biz

Czy wspólna inicjatywa będzie generować przychód?

Dodano: 25.07.2017 0:27 | 56 odsłon | 0 komentarzy

Relacje biznesowe nie ograniczają się wyłącznie do kontaktów z dostawcami lub klientami. Niejednokrotnie przedsiębiorcy zawiązują między sobą umowy umożliwiające im zintensyfikowanie działań, zwiększenie ich skali, a nawet rozpoczęcie nowego projektu. W końcu, co dwie głowy, to nie jedna, a dwa kapitały to zawsze więcej niż jeden. Jednak czy skutki podatkowe są równie optymistyczne? Co się dzieje, gdy jeden z przedsiębiorców dostarcza koncepcje, wiedzę i doświadczenie, zaś wszystkie zasoby finansowe pochodzą od drugiego z nich?

Źródło: www.podatki.biz

Wspólne konto to jeszcze nie darowizna pieniędzy

Dodano: 25.07.2017 0:27 | 51 odsłon | 0 komentarzy

Poziom skomplikowania prawa podatkowego powoduje, że podatnicy czasem zadają organom podatkowym pytania, które mogą wydawać się błahe. Jedna z niedawnych interpretacji dotyczyła kwestii opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Chodziło o wspólne konto bankowe córki z matką. Zobaczmy, co odpowiedział fiskus. 

Tagi: Fiskus
Źródło: www.podatki.biz

WSA. Skutki nieterminowego zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR

Dodano: 25.07.2017 0:27 | 47 odsłon | 0 komentarzy

Z uzasadnienia: Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, nie spełniający przesłanek art. 24a ust. 3 ustawy o PIT, uzyskujący za poprzedni rok podatkowy przychody działalności gospodarczej poniżej limitu wskazanego w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, nie zgłosił zamiaru prowadzenia ewidencji w postaci ksiąg rachunkowych, to nie ma obowiązku ich prowadzenia niezależnie od wypełnienia w terminie obowiązku zawiadomienia w formie pisemnej właściwego organu podatkowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów w terminie 20 dni od jej założenia.

Tagi: Ustawy, PIT
Źródło: www.podatki.biz

NIK i PIP: Medycyna pracy nie do skontrolowania

Dodano: 25.07.2017 0:27 | 52 odsłon | 0 komentarzy

Interpelacja nr 13573 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra zdrowia w sprawie badań profilaktycznych pracownika

Nieskonkretyzowana zaliczka na kasie fiskalnej

Dodano: 25.07.2017 0:27 | 53 odsłon | 0 komentarzy

Pytanie: Czy z chwilą otrzymania zaliczek na poczet przyszłych dostaw, których nie można ściśle i jednoznacznie określić powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT, a co za tym idzie obowiązek wystawiania faktury zaliczkowej i ujęcia takiej operacji na kasie fiskalnej? Czy dopuszczalne jest aby paragon fiskalny zawierał wyłącznie treść "zaliczka w stawce 23" lub treść "zaliczka w stawce 8"?

Tagi: VAT, Faktury
Źródło: www.podatki.biz

Rozwiązanie umowy dożywocia podlega PCC?

Dodano: 25.07.2017 0:27 | 44 odsłon | 0 komentarzy

Pytanie: Czy zwrotne przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Wnioskodawczyni, które nastąpi w związku z rozwiązaniem umowy o dożywocie, będzie skutkowało zobowiązaniem do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych? 

Tagi: Umowy
Źródło: www.podatki.biz

Upał w miejscu pracy - firmy powinny pamiętać o dodatkowych obowiązkach

Dodano: 21.07.2017 15:03 | 25 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

W trakcie upalnych dni na pracodawcach ciążą dodatkowe obowiązki. W tym czasie firmy powinny zapewnić pracownikom nieodpłatnie dostęp do zimnych napojów. Zgodnie z obowiązującym prawem, możliwe jest też np. wydłużenie przerw w pracy lub zmiana godzin wykonywania pracy, by ominąć czas największych upałów.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2018: MF szykuje ograniczenie ws. kosztów i odpisów amortyzacyjnych

Dodano: 21.07.2017 15:02 | 36 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Ograniczenie w zaliczaniu do kosztów odpisów amortyzacyjnych w podatku PIT zostanie rozciągnięte na przypadki otrzymania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tytułem darmym - wynika z projektu nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Nowe regulacje mają wejść w życie z początkiem 2018 r.

Źródło: www.podatki.biz

MR przedstawiło projekt nowej ustawy o sukcesji w firmach rodzinnych

Dodano: 21.07.2017 15:01 | 30 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Resort rozwoju przedstawił projekt nowej ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Jak przekonują projektodawcy, proponowane regulacje mogą dotyczyć w sumie nawet 2 mln przedsiębiorstw i pozytywnie wpłynąć na warunki prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej. W projekcie przewidziano m.in. nowe zwolnienie z podatku od spadków.

Tagi: Ustawy, Rząd
Źródło: www.podatki.biz

GUS powinien podawać także medianę zarobków?

Dodano: 21.07.2017 15:00 | 53 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Publikowane obecnie przez Główny Urząd Statystyczny dane nt. wynagrodzeń prowadzą do eskalacji oczekiwań płacowych - uważa Business Centre Club. Eksperci organizacji proponują, aby podawane przez GUS dane sygnalne były uzupełniane również o informacje nt. mediany zarobków oraz płac w mikroprzedsiębiorstwach.

Źródło: www.podatki.biz

Likwidacja działalności gospodarczej krok po kroku (2)

Dodano: 21.07.2017 14:42 | 55 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

W pierwszej części poradnika dotyczącego likwidacji działalności gospodarczej omawialiśmy zagadnienia związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych u osób, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Zanim przejdziemy do omawiania kwestii związanych z podatkiem VAT i likwidacją działalności przez podatników opodatkowanych w sposób zryczałtowany, przedstawimy niezbędne formalności związane z wyrejestrowaniem, których musimy dopilnować.

Tagi: VAT, Ryczałt
Źródło: www.podatki.biz

Podatek od czynności cywilnoprawnych: sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Dodano: 21.07.2017 12:45 | 39 odsłon | 0 komentarzy

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) − Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 25 maja 2017 r. (data wpływu − 26 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa − jest prawidłowe.

Źródło: www.podatki.biz

Nieprawidłowa nazwa towaru lub usługi na fakturze a prawo do odliczenia VAT

Dodano: 21.07.2017 12:42 | 40 odsłon | 0 komentarzy

Zarówno w interesie sprzedawcy, jak i nabywcy jest szczegółowe i wyczerpujące określenie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi. Dla sprzedawcy wadliwe wystawienie faktury to ryzyko grzywny za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Nabywca ryzykuje natomiast utratą prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Tagi: VAT, Faktury, Prawo
Źródło: www.podatki.biz

MF: Korekta podatku naliczonego - obowiązki dłużników

Dodano: 21.07.2017 12:34 | 56 odsłon | 0 komentarzy

Ministerstwo Finansów opublikowało przypomnienie dotyczące sankcji dla przedsiębiorców, którzy mimo nieregulowania należności w terminie nie dokonują korekt podatku naliczonego VAT. Przypomina w nim również o możliwości ponowej korekty - już po uregulowaniu zaległych należności.

Źródło: www.podatki.biz

NSA. Starając się o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji pamiętaj o dokumentacji

Dodano: 21.07.2017 12:28 | 25 odsłon | 0 komentarzy

Z uzasadnienia: Decyzja o skorzystaniu z możliwości ubiegania się o udzielenie ochrony tymczasowej należy do strony postępowania. Z uwagi na powyższe, to na wnioskodawcy ciąży obowiązek choćby uprawdopodobnienia, iż jego wniosek zasługuje na uwzględnienie. Wniosek taki powinien zostać poparty stosownymi dokumentami źródłowymi pozwalającymi wywieść, że wstrzymanie zaskarżonego aktu jest zasadne w stosunku do wnioskodawcy. Sąd rozpatrując sprawę ocenia, czy podane przez stronę okoliczności w istocie wskazują na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Tagi: Rząd
Źródło: www.podatki.biz

Zasiłek pielęgnacyjny bez zmiany wartości już ponad 10 lat

Dodano: 21.07.2017 12:16 | 54 odsłon | 0 komentarzy

Interpelacja nr 12612 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie braku waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego od 2006 r.

RPO apeluje o zawetowanie ustaw o sądach i KRS

Dodano: 20.07.2017 14:22 | 55 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Prezydent Andrzej Duda powinien zawetować ustawy o sądach i Krajowej Radzie Sądownictwa - uważa dr Adam Bodnar. Rzecznik praw obywatelskich zaapelował oficjalnie do prezydenta o zablokowanie planowanych zmian. Jak ocenia RPO, nowe przepisy są sprzeczne z ustawą zasadniczą.

reklama
reklama