Prawo pracy  RSS
50% koszty uzyskania przychodów dla pracowników

Dodano: 11.07.2017 11:43 | 22 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Pracownicy wykonujący pracę twórczą mają prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów. Stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów daje efekt w postaci wyższego wynagrodzenia netto. Nie wiąże się to jednak ze zwiększeniem kosztów zatrudnienia po stronie pracodawcy.

Źródło: www.hrnews.pl

Czy bezrobotnemu przysługuje urlop od urzędu pracy?

Dodano: 11.07.2017 9:05 | 41 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Osoby rejestrujące się jako bezrobotne w urzędzie pracy często, szczególnie w okresie letnim, pytają o możliwość wyjazdu na wakacje bez konsekwencji utraty statusu.

Źródło: www.hrnews.pl

Elektroniczne zwolnienia lekarskie od 1 lipca 2018 r.

Dodano: 29.06.2017 10:47 | 40 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

W dniu 15 maja 2017 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Źródło: www.hrnews.pl

Obowiązki pracodawcy po wypadku przy pracy

Dodano: 29.06.2017 9:53 | 36 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Wypadek przy pracy pozostaje nie tylko możliwym źródłem odpowiedzialności cywilnoprawnej pracodawcy, lecz rodzi również konieczność niezwłocznego podjęcia przez niego określonych czynności oraz stosowania odpowiednich procedur...

Źródło: www.hrnews.pl

ZASADA RÓWNOŚCI PRACOWNIKÓW

Dodano: 27.06.2017 12:20 | 105 odsłon | 0 komentarzy

Podstawową zasadą polskiego porządku prawnego jest równość obywateli wobec prawa, która zagwarantowana jest przez Konstytucję. Przepisy Kodeksu pracy regulują to zagadnienie bardziej szczegółowo, w kontekście odniesienia go do stosunku pracy.

Źródło: www.hrnews.pl

reklama
reklama