Wiadomości z tagiem Programy Operacyjne  RSS
W ramach dwóch projektów unijnych na Podkarpaciu powstanie ponad 470 miejsc pracy

Dodano: 04.07.2017 14:54 | 18 odsłon | 0 komentarzy

Ponad 470 miejsc pracy powstanie w ramach dwóch projektów z zakresu ekonomii społecznej, które realizuje Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES). Łączna ich wartość to prawie 50 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego.

Źródło: biznes.onet.pl

Zaproszenie na spotkania informacyjne dla wnioskodawców – MŚP

Dodano: 27.05.2017 17:16 | 65 odsłon | 0 komentarzy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza w 2017 roku nowe konkursy dla MŚP do działań 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, 2.3.2. Bony na innowacje oraz 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Masz możliwość otrzymania nawet 0,5...

Źródło: funduszeue.info

3.3.3 Go to Brand.PL

Dodano: 12.12.2016 13:48 | 17 odsłon | 0 komentarzy


Dnia 11 października 2016 r.  ogłoszono nabór wniosków w ramach działania 3.3.3 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Brand.PL Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioski będzie można składać od 12.01.2017 r. Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji celem promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę […]

Źródło: blue-de.pl

B+R: prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Dodano: 01.10.2016 10:10 | 36 odsłon | 0 komentarzy


W ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinasowanie działań innowacyjnych. Program jest realizowany w ramach Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP. Link do sytemu informatycznego IP...

Dofinansowanie dla projektu Politechniki Wrocławskiej pt. „Aktywna Platforma Innowacyjna e-scienceplus.pl”

Dodano: 02.09.2016 14:00 | 16 odsłon | 0 komentarzy


Mamy zaszczyt poinformować, że Nasz wniosek dla Politechniki Wrocławskiej „Aktywna Platforma Innowacyjna e-scienceplus.pl”, złożony w ramach konkursu z Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa uzyskał dofinansowanie. Cieszymy się z kolejnego sukcesu!

Źródło: dotacjomat.pl

Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP – ruszył nabór w województwie świętokrzyskim

Dodano: 01.04.2016 15:52 | 69 odsłon | 0 komentarzy


29 marca 2016 roku ruszył nabór na dofinansowanie  projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2. Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP. W ramach działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów: wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (start-upy), dofinansowanie inwestycji związanych z […]

reklama